Celiakie

17.05.2017

Příznaky a léčba

Průběh a příznaky Celiakie

Příznaky celiakie mohou mít různou intenzitu, někdy jsou, zejména u dospělých pacientů, jen nevýrazné, nebo atypické, což může být značný problém pro určení správné diagnózy. Klasické příznaky lze pozorovat zejména u pacientů dětského věku. Patří sem zejména:

  • celkové neprospívání,
  • zpomalení růstu,
  • zastavení váhového přírůstku,
  • vzedmutí břicha a jeho bolesti.
  • Objevuje se stolice s vyšším podílem tuků, případně průjmy.
  • Postupně se vyvíjí bílkovinná podvýživa a poměrně často je přítomna také chudokrevnost.

Nejzávažnější z možných komplikací celiakie je zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Ta vznikají s největší pravděpodobností v závislosti na snížení funkci imunitního systému společně s dráždivým antigenním vlivem a zvýšenou střevní propustností. Nejčastěji jde o karcinom jícnu či žaludku, nebo zhoubný lymfom střeva.

Určení diagnózy spočívá v rukou gastroenterologa. Základní informace při podezření na celiakii, resp. nesnášenlivost lepku, přináší případný výskyt nemoci v rodině pacienta.

 

Celiaků v České republice rok od roku přibývá. V současné době jich existuje přibližně 100 000. U značné části populace ovšem tato nemoc doposud nebyla diagnostikována, proto může být výsledné číslo mnohonásobně vyšší. Onemocnění je částečně geneticky determinováno, proto existuje zvýšené riziko výskytu v rodině, kde již nějaký celiak je. Žádná zaručená léčba nemoci doposud neexistuje. Jediným způsobem, jak se komplikacím vyhnout, je dodržovat přísnou bezlepkovou dietu. Pokud u vás nebo vašeho dítěte byla celiakie diagnostikována, neděste se! V dnešní době je povědomí o této nepříjemné nemoci velmi rozšířené a možností, jak se zdravě, chutně a bezpečně najíst, je opravdu nespočet.

 

Pacienti s těžkou akutní formou celiakie (floridní celiakií) musí na několik týdnů než se „uzdraví“ sliznice tenkého střeva vynechat z jídelníčku např. mléko, tučná jídla a obecně „těžké a dráždivé potraviny“. Zcela výjimečně musí v této první fázi terapie užívat léky (kortikoidy), vitaminy nebo doplňkovou umělou výživu. Po odeznění akutní fáze se postupně přechází na běžnou stravu, která ale nesmí obsahovat lepek. Bezlepkovou dietu je nutné dodržovat po celý život. Opakovaně bylo prokázáno, že bezlepková dieta je plnohodnotná strava. I u dětí zaručuje normální duševní a tělesný vývoj, pokud je doplňována bílkovinami z jiných zdrojů. Bezlepkové potraviny by měly být kontrolovány na obsah lepku a na obalu by mělo být do detailu uvedeno složení výrobku včetně obsahu lepku nebo gliadinu. Pokud dítě nebo dospělý člověk s celiakií začne dodržovat přísnou bezlepkovou dietu, po určité době (měsíce) se sliznice tenkého střeva zcela „uzdraví“ a příznaky choroby vymizí. Neexistuje lék nebo metoda, která by „uzdravila sliznici tenkého střeva“, aniž by pacient s celiakií vynechal lepek ze stravy. Proto bezlepková dieta je trvalá, celoživotní. U některých pacientů s dermatitis herpetiformis nevystačíme pouze s bezlepkovou dietou a kožní projevy vymizí až po přidání léků.

Důsledky nedodržování bezlepkové diety závisí na délce porušování diety a věku pacienta. Je vysoce pravděpodobné, že pro pacienty s celiakií, kteří dlouhodobě (roky) nedodržují bezlepkovou dietu, existuje vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru než u těch, kteří dietu dodržují. U dětí školního věku se dlouhodobé porušování diety dokonce nemusí projevit. Pokud však přísun lepku pokračuje, mohou se objevit pro celiakii necharakteristické potíže – občasné bolesti břicha, menší vzrůst, chudokrevnost, poruchy menstruačního cyklu, zvýšená lomivost kostí, úbytek na váze. Krátké porušení diety nemá pro pacienta z dlouhodobého hlediska negativní význam, ale může mít nepříznivý psychologický efekt („proč musím držet dietu, když mně nic není?“). Může se projevit jako „obyčejná dietní chyba“ – nevolnost, změna stolice, bolesti břicha, zvracení.

 

Celiaxmoni:

Já sama jsem přišla na Celiakii tak, že jsem byla stále nemocná, unavená, měla jsem břicho jak balón a to i když sem snědla jen salát, a neměla ze života vůbec radost.

V ten onen rok, kdy se můj stav zhoršil – omdlévání, zácpy, deprese, nafouknuté břicho k prasknutí, jsem byla často nemocná a dostala jsem za rok snad 6 antibiotik…

Byla to strašná bezmoc. Celý život jíte, sportujete, máte energii a ze dne na den jste jak vymačkaný nateklý citron a to nic nejíte, nesportujete a vlastně nemáte chut na nic. Můj zánět v břiše z nediagnostikované celiakie byl tak obrovský, že břicho nebylo schopné trávit, bylo lepkem zalepené a neprůchozí, že mi po čemkoliv bylo špatně.

Doktorka mě poslala na krev a alergologii, kde nikdo nic nenašel. Tak následovalo vyšetření na gastru (více info v sekci o diagnostice), které bylo pozitivní. A následovala přísná a doživotní bezlepková dieta.

Další články

17.05.2017 Diagnóza

Nebojte se gastroenetrologie a vyšetření !   V úvodní sekci o tom co Celiakie je, jste se mohli dočíst o 5 formách diagnostikované formy této nemoci. Screening se provádí hlavně u pacientů s příznaky typickými pro celiakii nebo s příznaky, které se mohou u celiakie vyskytovat – tzn. u pacientů s váhovým úbytkem jinak nevysvětleným, […]

17.05.2017 Celiakie

Co je to Celiakie?   Název celiakie je odvozen od latinského slova coeliacus, jež pochází z řeckého κοιλιακός koiliakόs “břišní”. Celiakie je onemocněním autoimunitním, přičemž „spouštěčem“ autoimunitní reakce je lepek. Je to nemoc chronická s onemocněním sliznice tenkého střeva způsobená nesnášenlivostí lepku (neboli glutenu), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v pšenici, žitu, ječmeni […]