Celiakie

17.05.2017 Příznaky a léčba

Průběh a příznaky Celiakie Příznaky celiakie mohou mít různou intenzitu, někdy jsou, zejména u dospělých pacientů, jen nevýrazné, nebo atypické, což může být značný problém pro určení správné diagnózy. Klasické příznaky lze pozorovat zejména u pacientů dětského věku. Patří sem zejména: celkové neprospívání, zpomalení růstu, zastavení váhového přírůstku, vzedmutí břicha a jeho bolesti. Objevuje se […]

17.05.2017 Diagnóza

Nebojte se gastroenetrologie a vyšetření !   V úvodní sekci o tom co Celiakie je, jste se mohli dočíst o 5 formách diagnostikované formy této nemoci. Screening se provádí hlavně u pacientů s příznaky typickými pro celiakii nebo s příznaky, které se mohou u celiakie vyskytovat – tzn. u pacientů s váhovým úbytkem jinak nevysvětleným, […]

17.05.2017 Celiakie

Co je to Celiakie?   Název celiakie je odvozen od latinského slova coeliacus, jež pochází z řeckého κοιλιακός koiliakόs “břišní”. Celiakie je onemocněním autoimunitním, přičemž „spouštěčem“ autoimunitní reakce je lepek. Je to nemoc chronická s onemocněním sliznice tenkého střeva způsobená nesnášenlivostí lepku (neboli glutenu), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v pšenici, žitu, ječmeni […]

17.05.2017 Bezlepková dieta

Bezlepková dieta Jak vypadá? Odpověď se zdá na první pohled jednoduchá. Celiaci nebo osoby dodržující bezlepkovou dietu by se měli vyvarovat všem potravinám obsahující lepek. To se však lehce řekne, ale hůře udělá. Lepek dnes totiž obsahují i potraviny a suroviny, do kterých bychom to na první pohled ani neřekli. Proto je velmi důležité dbát […]