15.03.2020

Celiakie vs. Covid-19

Aktuální téma, které se týká nás všech je COVID- 19.
Virus, který mnozí podceňovali a v posledních dnech nám všem mění život.


Coronavirus (COVID-19)

je nový virus, který může ovlivnit plíce a dýchací cesty. V Centrech pro kontrolu nemocí (CDC) se uvádí, že zatímco rizikové faktory pro závažné onemocnění nejsou dosud jasné, starší pacienti a pacienti s chronickými zdravotními stavy mohou být vystaveni vyššímu riziku závažných onemocnění. Protože je koronavirus novým onemocněním, neexistuje žádný výzkum, který by se konkrétně zaměřoval na riziko pro lidi s celiakií. Protože je ale celiakie chronické autoimunitní onemocnění, sama sebe jsem se ptala, jestli jsou celiaci náchylnější?

 

Alessio Fasano, ředitel Centra všeobecné nemocnice v Massachusetts pro výzkum a léčbu celiakií, uvedl ve svém videu (z 13. března 2020) z nadace Celiac Disease Foundation, že lidé s celiakií nejsou imunokompromitováni a mohou být vnímavější na COVID-19, pokud mají „aktivní celiakii“. Dále říká, že pokud je celiakie dobře léčena, je citlivost stejná jako v běžné populaci.

A kdo je aktivní celiak?

 
Nediagnostikovaný celiak – Nediagnostikovaní pacienti jsou často mnoho let vyšetřováni různými specialisty, ale není poslaný na vyšetření celiakie. Jeho problémy přetrvávají tím, že celiakie je neléčená a její stav se prohlubuje.
U žen může mít nediagnostikovaná celiakie za následek častější opakovaný potrat, opožděný vývoj plodu, nízkou porodní váha novorozence, může s ní souviset předčasný porod a porod císařským řezem
 
“Nezodpovědný” celiak – je pacient, kterému byla diagnostikovaná celiakie. Byl obeznámen diagnózou, léčbou (doživotní bezlepková dieta) a případnými následky, při její nedržení.
Problémy neustupují, tělo vykazuje příznaky celiaka.
 Očkování a celiakie

V současné době není k dispozici žádné očkování pro koronavirus COVID-19.

Vakcína proti chřipce i pneumokoková vakcína s posilovačem každých pět let se doporučují lidem s celiakií, aby se chránili před infekcí.
Světová zdravotnická organizace (WHO) ale zdůrazňuje, že pneumokoková vakcína není účinná proti pneumonii COVID-19.

 

 

A protože opakování je matka moudrosti, zde najdete (aktuálně) nejdůležitější kontakty :
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
 
 
Na závěr bych jen chtěla poradit nám celiakům (ale je to platné pro všechny), abychom dodržovali doporučení vlády, lékařů a brali tuto aktuální problematiku zodpovědně.

 

Zdroj : google, celiac.org

Další články